• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Garantie en reparatie

Alle onze producten, met uitzondering van de elektrische steps, hebben een garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten, geldig vanaf de dag van aankoop. Slijtageonderdelen (kleine onderdelen en schroeven) zijn uitgesloten van deze garantie.

Onze garantie is geldig vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik (springen, stunten en andere vormen van agressief gebruik) of schade ontstaan door normale slijtage. De wielen en andere bewegende onderdelen zullen slijten door gebruik. Dit valt niet onder de garantie. Wij kunnen claims alleen in behandeling nemen met een geldig aankoopbewijs.

Gedurende de garantieperiode beslist Micro Step BV of een product wat onder de garantie valt vervangen of gerepareerd moet worden. In geval van twijfel is de beslissing van Micro Mobility Systems AG leidend.

Voor de elektrische steps geldt een garantie van 2 jaar op de mechanische componenten: treeplank, compleet voorste deel, spatbordrem. Alle slijtageonderdelen (kleine onderdelen en schroeven) zijn uitgesloten van deze garantie. Daarnaast is er een garantie van 1 jaar op de elektronische componenten. De volgende elektrische componenten hebben een garantie van één jaar: motor, controller, kabels en batterij. Voor de batterij garanderen we bovendien een resterende capaciteit van 60% van de oorspronkelijk nominale capaciteit na 1 jaar. 

Voor uitgebreide informatie over de garantie op producten verwijzen wij naar sectie 8 van onze algemene voorwaarden.